ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREKatalog wydawnictw
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


KSIĄŻKI

ABC systemów fotowoltaicznych sprzężonych z siecią energetyczną. Poradnik dla instalatorów
Henryk Łotocki

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania - wyzwania - innowacje
red. dr Mariusz Ruszel, mgr Sebastian Podmiotko

Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Tom I - Polityka - gospodarka - zasoby naturalne i logistyka
Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)

Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Tom II - Geopolityka - Polska - Świat
Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)

Biogaz rolniczy - odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowanie
pod red. prof. Witolda Podkówki

Biogazownie rolnicze
Andrzej Głaszczka, Witold Jan Wardal, Wacław Romaniuk, Tadeusz Domasiewicz

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska
dr Alina Kowalczyk-Juśko

Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii
Witold M. Lewandowski, Michał Ryms

Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju
Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój

Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne
Stanisław Belniak i inni

Charakterystyka energetyczna budynków
dr inż. Kazimierz Żarski

Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)
Zygmunt Parczewski

Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych
Henryk Kaproń, Tomasz Kaproń

Ekologiczny dom. Jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać
Sergi Costa Duran

Electric Energy Storage Systems. Flexibility Options for Smart Grids
Przemysław Komarnicki, Pio Lombardi, Zbigniew Styczyński

Elon Musk. Biografia twórcy PayPal, Tesla, SpaceX
Ashlee Vance

Energetyczne turbiny gazowe oraz układy z ich wykorzystaniem
Krzysztof Badyda, Andrzej Miller

Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne
Zbigniew Łucki, Władysław Misiak

Energetyka alternatywna. Zagadnienia wybrane
pod red. prof. zw. dr. hab. inż. Jana Popczyka

Energetyka słoneczna budynku
Dorota Chwieduk

Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju
Franciszek Krawiec

Energy Policy Transition - The Perspective of Different States
Mariusz Ruszel, Tomasz Młynarski, Adam Szurlej

Environmental issues
Dorota Dziuba

EU Energy Law. Constraints with the Implementation of the Third Liberalisation Package
Praca pod redakcją dr Roberta Zajdlera

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie
Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni (redakcja naukowa)

Frakersi. O gazie i ropie łupkowej
Gary Zuckerman

Gaz łupkowy Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne
Grzegorz Makuch

Gaz ziemny paliwem XXI wieku
Henryk Kaproń, Aleksander Wasilewski

Giełda energii. Strategie zarządzania ryzykiem
A.WERON, R.WERON

Global LNG Market
Marcin Gałczyński, Mariusz Ruszel, Paweł Turowski, Robert Zajdler, Aleksander Zawisza

Handel emisjami w teorii i praktyce
Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko

Instalacje elektryczne i teletechniczne - Poradnik montera i inżyniera elektryka
Zespół autorów pod redakcją dr inż. Jana Strzałki

Jak dodać gazu - uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju rynku gazu w Polsce
Cezary Tomasz Szyjko

Jak odkryć ropę naftową - wykrywanie i monitorowanie węglowodorów metodami sejsmicznymi
Zygmunt Trześniowski

Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka
Redakcja naukowa: dr Ewa Mataczyńska i dr Anna Kucharska

Klimat dla klimatu: polskie samorządy terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju
Cezary Tomasz Szyjko

Kolektory słoneczne i fotoogniwa
Wojciech Oszczak

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
prof. Andrzej T. Szablewski

Metodyka kształcenia kursowego
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko

Mikrosieci niskiego napięcia
pod red. Mirosława Parola

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy
Anna Grzybek

Modelowanie układów absorpcyjnych oraz ich zastosowanie w przemysłowych systemach konwersji energii
Radosław Kołoła

Nadchodzi era Słońca
prof. Maciej Nowicki

Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka
Dariusz Michalski, Bartosz Krysta

Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów
Mirosław Giera

Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji
Krzysztof M. Księżpolski, Kamila M. Pronińska, Alina E. Sulowska

Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne
pod red. prof. Barbary Kołodziej i dr. Mariusza Matyki

Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie
Grażyna Jastrzębska

Oś naftowa. Latynoamerykańskie imperium Hugo Cháveza
Dominik Smyrgała

Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego
Waldemar Dołęga

Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego
Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz

Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne
Gerhard Bartodziej, Michał Tomaszewski

Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia
dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Poradnik gospodarowania odpadami. Podręcznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony środowiska
Zespół autorów pod redakcją dr Krzysztofa Skalmowskiego

Potrzeby własne linii elektroenergetycznych
Mieczysław Konstanciak

Prawo energetyczne i wybrane przepisy energoefektywne
Robert Wysocki

Prawo ochrony środowiska dla praktyków
Zespół autorów pod redakcją dr Jerzego Jendrośki i Jana Jerzmańskiego

Proces formułowania strategii rozwoju firmy obrotu energią elektryczną
Mieczysław Kwiatkowski

Proekologiczne odnawialne źródła energii Kompendium
Ewa Klugmann-Radziemska, Witold M. Lewandowski

Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła
Vyacheslav Pisarev

Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski
Sławomir Kamiński

Rachunek ekonomiczny w energetyce
Ryszard Bartnik, Berenika Bartnik

Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym
Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha

Racjonalna gospodarka energią
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko

Rynek energii w Polsce
Dorota Niedziółka

Siłownie wiatrowe
Ryszard Maroński

Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie
Katarzyna Świerszcz

Słownik terminologiczny z zakresu poszukiwania, wiertnictwa i eksploatacji złóż węglowodorów

Smart Grids - Fundamentals and Technologies in Electricity Networks
dr Bernd Michael Buchholz i Prof. dr Zbigniew Styczyński

Smart metering. Inteligentny system pomiarowy
Krzysztof Billewicz

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do ustawy
Leszek Karski

Termiczne Przekształcanie Odpadów
prof. Grzegorz Wielgosiński

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia
Jakub Pokrzywniak

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Ryszard Tytko

Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz
dr Piotr Otawski, r.pr. Arkadiusz Ratajczak, r.pr. Piotr Suski, r.pr. Konrad Szybalski, r.pr. Jacek Zimmer

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz
Jerzy Baehr (red. naukowy) , Adam Frąckowiak , Krzysztof Hajdrowski , Piotr Lissoń (red. naukowy) , Jakub Pokrzywniak (red. naukowy) , Aleksander Stawicki , Maciej Szambelańczyk (red. naukowy) , Sergiusz Urban

Uwarunkowania rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem/biometanem
Wojciech Grządzielski, Marcin Dziadowiec

Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej
Krystyna Bobińska

Vademecum Gazownika - tom I. Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie
Jacek Blicharski, Mariusz Łaciak, Jan Marszałek, Stanisław Nagy, Czesława Ewa Ropa, Czesław Rybicki, Rafał Smulski, Maria Magdalena Szafran. Stanisław Szafran, Marcin Szczepanek, Józef Szmigielski, Stanisław Trzop, Witold Warowny

Vademecum Gazownika - tom II. Infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna gazu ziemnego
zespół autorów w składzie: Mirosław Ambroziewicz, Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński,Zbigniew Bartkowiak, Tomasz Brodnicki, Mirosław Cepiński, Andrzej Cichocki, Stanisław Dagil, Daniel Gerwatowski, Henryk Grabowski, Paweł Jańczak, Przemysław Kapczy

Vademecum Gazownika - tom III. Użytkowanie gazu ziemnego i instalacje gazowe
zespół autorów w składzie: Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński, Andrzej Froński, Zdzisław Gebhardt, Krzysztof Górny, Henryk Grabowski, Janusz Jewulski, Wojciech Kostowski, Łukasz Jęczmionek, Jacek Molenda, Stanisław Olesiak, Marek Rudkowski, Janusz

Vademecum Gazownika - tom IV. Gaz ziemny - rynek, efektywność, bezpieczeństwo
zespół autorów w składzie: Jolanta Barczyk, Andrzej Barczyński, Andrzej Garstka, Elżbieta Hordziejewicz-Kuśnierek, Andrzej Kiełbik, Adam Matkowski, Ireneusz Misiołek, Kazimierz Nowak, Andrzej Osiadacz, Robert Piotrowski, Marcin Sienkiewicz, Edward Si

Wykorzystanie energii wiatru
dr hab. inż. Tomasz Boczar

Wykorzystanie kolektorów słonecznych w suszarnictwie produktów rolnych
Jan Pabis, Aleksander Szeptycki

Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła
Józef Paska

Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji
Henryk Foit


DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE