ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREKatalog wydawnictw
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


KSIĄŻKI
Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie

autor: Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni (redakcja naukowa)

rok wydania: 2014

wydawca: Fundacja na rzecz Czystej Energii
http://fundacjaenergia.pl/

Monografia "Europejski Wymiar Bezpieczeństwa Energetycznego a Ochrona Środowiska" to zbiór zagadnień związanych zarówno z edukacją, technologią, ochroną środowiska, gospodarką, logistyką oraz Energiewende i polityką dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego.

Istnieje możliwość zakupu bezpośrednio od wydawcy. W tym celu należy napisać na adres e-mail: biuro@fundacjaenergia.pl

Spis treści

Noty o autorach

Wstęp (Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZERBOWSKI)

Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata (Andrzej CHODUBSKI)

Część I EDUKACJA
(red. Andrzej BOLEWSKI, Wojciech DROŻDŻ, Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZEROBOWSKI)

Problematyka odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego w edukacji dzieci i młodzieży (Paweł WIŚNIEWSKI)

Czynniki psychologiczne związane z percepcją bezpieczeństwa technologii ener-getycznych: przegląd badań (Tomasz BESTA)

Badanie diagnostyczne poziomu akceptacji dla odnawialnych źródeł energii wśród uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych (Ewa GAJUŚ-LANKAMER, Anna Maria WÓJCIK)

Akceptacja różnych rodzajów energetyki przez nauczycieli przedmiotów przyrodni-czych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego (Anna Maria WÓJCIK, Ewa GAJUŚ-LANKAMER)

Problemy komunikowania i "włączania" społeczeństwa do projektów jądrowych w Unii Europejskiej (Sylwia MROZOWSKA)

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej (Małgorzata WIŚNIEWSKA)

Sozologiczne paradygmaty w Starym Testamencie (Artur JUSZCZAK)

Część II TECHNOLOGIA
(red. Radosław SZCZEROBOWSKI)

Metody wyznaczania energii wiatru (Andrzej JĄDERKO, Michał K. KOWALEWSKI)

Analiza możliwości usytuowania małych siłowni wiatrowychna podstawie badań modelowych (Renata GNATOWSKA, Paulina PIETRZAK)

Analiza uwarunkowań aerodynamicznych terenów pagórkowatych z punktu widze-nia usytuowania elektrowni wiatrowych (Renata GNATOWSKA, Szymon SZUMERA)

Comparative analysis of the operation of photovoltaic modules in a fixed and in a two-axis tracking system configuration for the local conditions of the city of Poznan, Poland (Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Artur BUGAŁA)

Fale wodne – niewykorzystane źródło energii (Marian KOPCZEWSKI, Brygida BUNIEK)

Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym (Wojciech TUTAK, Arkadiusz JAMROZIK, Renata GNATOWSKA)

Układy kogeneracyjne małej mocy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy (Robert WRÓBLEWSKI)

Charakterystyka wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej na przykładzie bio-gazowni w Nacławiu (Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER)

Agregat kogeneracyjny ACSS1 z silnikiem Stirlinga jako alternatywa dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym (Jan WRONA)

Wytwarzanie chłodu w oparciu o ciepło ze źródeł odnawialnych (Renata SIKORSKA-BĄCZEK)

Dobre rozwiązanie dla biednego środowiska, zachłannego biznesu i wykształconego społeczeństwa, czyli korzyści i zagrożenia wynikające z generacji rozproszonej (Lidia GRZEGORCZYK)

Nowe ciecze izolacyjne w transformatorach mocy wysokiego napięcia (Grzegorz MALINOWSKI)

Nanociecze elektroizolacyjne jako medium chłodzące w wysokonapięciowych układach izolacyjnych (Grzegorz DOMBEK, Zbigniew NADOLNY)

Przegląd metod lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych (Filip POLAK, Wojciech SIKORSKI)

Nowe metody pomiaru średniego napięcia w elektroenergetyce (Bartosz OLEJNIK)

Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle w przy-padku opalania drewnem (Leszek KULESZA)

Paliwa gazowe – wytwarzane z odpadów i biomasy, jako doskonały długotermino-wy magazyn energii (Arkadiusz JAMROZIK, Wojciech TUTAK, Renata GNATOWSKA)

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększanie niezawodności systemów zasilania energią elektryczną (Karol BEDNAREK)

Zabezpieczenie ciągłości zasilania w małych systemach HVAC (Jan PORZUCZEK)

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji wodorowych (Bartosz CERAN)

Część III OCHRONA ŚRODOWISKA
(red. Wojciech DROŻDŻ, Remigiusz ROSICKI, Radosław SZCZERBOWSKI)

Wpływ uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony środowiska na produkcję energii elektrycznej w Polsce (Radosław SZCZERBOWSKI)

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie ochrony środowiska (Waldemar DOŁĘGA)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska (Beata DEC, Jan KRUPA)

Odpady biodegradowalne (Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER)

Lokalizacyjne, prawne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty budowy i działania biogazowni (Ewa CZERWIŃSKA, Katarzyna KALINOWSKA, Tomasz PISKIER)

Ocena możliwości rolniczego wykorzystania popiołów z biomasy (Edward MELLER, Dariusz PAPROTA, Eliza BILENDA)

Energia odnawialna na terenach wiejskich w województwie łódzkim (Anna DYLĄG)

Badania modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych emitowanych w wyniku produkcji energii w terenach pagórkowatych (Renata GNATOWSKA, Wojciech TUTAK, Arkadiusz JAMROZIK)

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w oczyszczalni ścieków miejskich w kontekście jej bilansu energetycznego (Jerzy MIKOSZ)

Zastosowanie technologii spalania fluidalnego dla energetycznego wykorzystania paliw niskogatunkowych i odpadów (Małgorzata OLEK, Stanisław KANDEFER, Wiesław KANIOWSKI, Jerzy BARON, Witold ŻUKOWSKI)

Unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce w świetle planów budowy elektrowni jądrowej (Grzegorz TOKARZ)

Część IV GOSPODARKA
(red. Piotr KWIATKIEWICZ, Radosław SZCZERBOWSKI)

Ekoinnowacje na rynku wytwarzania energii – w stronę poprawy ekoefektywności i pełnego zatrudnienia (Magdalena GRACZYK, Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO)

Ocena ryzyka inwestycyjnego w energetyce (Justyna MICHALAK)

Dylematy inwestycyjne sektora w świetle nowej ekonomii energetycznej (Mirosław SZULCZYŃSKI)

Perspektywy górnictwa węgla kamiennego w Polsce (Tomasz MOTOWIDLAK)

Czynniki kształtujące cenę benzyny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat (Bożena SOWA)

G8 I G20 jako komitety sterujące globalnym zarządzaniem energetycznym (Marek REWIZORSKI)

Pozycja Niemiec na wspólnym rynku gazu Unii Europejskiej (Mariusz RUSZEL)

Implikacje wdrożenia systemu EU ETS dla sektora energetycznego. Francuska perspektywa i wnioski dla Polski (Tomasz MŁYNARSKI)

Część V ENERGIEWENDE
(red. Witold OSTANT, Radosław SZCZERBOWSKI)

Uwarunkowania i doświadczenia rozwoju energetyki odnawialnej w Armeni (Paweł NIECZUJA-OSTROWSKI)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Afryce (Monika KRUKOWSKA)

Wpływ Energiewende na inwestycje w źródła wytwórcze w Polsce (Aleksander KORYTOWSKI)

Program polskiej energetyki jądrowej – uwarunkowania i prognozy w kontekście założeń Energiewende (Witold OSTANT)

Część VI LOGISTYKA
(red. Wojciech DROŻDŻ)

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii (Waldemar DOŁĘGA)

Monitoring infrastruktury przesyłu gazu ziemnego za pomocą platform bezzałogowych (Tadeusz Zbigniew LESZCZYŃSKI)

Część VII POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO (red. Andrzej BOLEWSKI, Piotr KWIATKIEWICZ, Witold OSTANT, Remigiusz ROSICKI)

Bezpieczeństwo energetyczne państwa (Tadeusz Zbigniew LESZCZYŃSKI)

Ukraina – zmiany cen nośników energii a zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego (Piotr KWIATKIEWICZ)

Chińsko-rosyjski kontrakt gazowy stulecia w kontekście rosyjsko-ukraińskiej wojny i relacji gazowych UE z FR (Piotr GROCHMALSKI)
Rurociągi i gazociągi jako współczesne narzędzie realizowania polityki państwa. Perspektywa europejsko-azjatycka (Patryk BUKOWSKI)

Angola (1960-2002) – od dekolonizacji do krwawej wojny o surowce (Paweł BOREK)

Potencjalne skutki ataku terrorystycznego na elektrownię jądrową (Jędrzej ŁUKASIEWICZ)

Problematyka energetyczna w ujęciu politycznym: kwestie energetyczne w programach politycznych (Barbara KIJEWSKA)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce (Agnieszka ŁUKASIEWICZ-KAMIŃSKA)

Laicyzacja w kontekście kryzysu ekologicznego (Dariusz WUJCIUK)

Ludy rdzenne Arktyki wobec rywalizacji mocarstw i koncernów surowcowych o złoża naturalne (Przemysław SIERADZAN)


DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE